Fjármögnun


Fjármögnun Landsbankans er byggð á fjórum meginstoðum: Innlánum frá viðskiptavinum, skuldum við fjármálafyrirtæki, lántökum og eigin fé. Í júlí 2015 hækkaði alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið Standard & Poor's lánshæfiseinkunn bankans í BBB-/A-3 með jákvæðum horfum.

Fara neðar

Innlán frá viðskiptavinum

Veigamesta fjármögnun Landsbankans felst í innlánum frá viðskiptavinum og námu þau 559 milljörðum króna í lok árs 2015. Stærstur hluti þeirra er óverðtryggður og óbundinn. Innlán frá viðskiptavinum jukust um 8 milljarða króna á árinu þrátt fyrir umtalsvert útflæði innlána frá fjármálafyrirtækjum í slitameðferð undir árslok 2015. Verðtryggð innlán námu 104 milljörðum króna í árslok 2015 og aukast þau um 6 milljarða milli ára.

Skuldir við fjármálafyrirtæki

Skuldir við fjármálafyrirtæki námu um 57 milljörðum króna í árslok 2015 og hækka þau um 3 milljarða milli ára en skuldir við fjármálafyrirtæki námu um 54 milljörðum króna í árslok 2014.

Stoðir fjármögnunar (m. kr.)

Landsbankinn vann að því að breikka fjármögnunargrunn sinn á árinu 2015 og lauk fyrstu útgáfunni innan EMTN-skuldabréfaramma bankans í október með útgáfu skuldabréfa til þriggja ára að fjárhæð 300 milljónir evra. Jafnframt var Landsbankinn virkur útgefandi á innlendum skuldabréfamarkaði með útgáfu sértryggðra skuldabréfa og víxla.

Endurgreiðsluferill lánsfjármögnunar (m. kr.)

Útgáfurammi fyrir sértryggð skuldabréf

Landsbankinn nýtti afrakstur skuldabréfaútgáfunnar til fyrirframgreiðslu á skuldabréfum útgefnum til LBI hf.
Nánar um sértryggð skuldabréf

Standard & Poor's

Flokkur Samtals
Langtíma BBB-
Skammtíma A-3
Horfur Jákvæðar
Útgáfudagur Júlí 2015
   

EMTN-skuldabréfarammi

Landsbankinn hefur sett upp EMTN-skuldabréfaramma að fjárhæð einn milljarður evra og gaf út fyrstu skuldabréfin, að fjárhæð 300 milljónir evra, innan rammans í október 2015. Bankinn nýtti afrakstur skuldabréfaútgáfunnar til fyrirframgreiðslu á skuldabréfum útgefnum til LBI hf. Bankinn gaf jafnframt út skuldabréf að fjárhæð 250 milljónir í norskum og sænskum krónum í desember 2015.

Skuldabréfaútgáfa til LBI hf.

Lántaka Landsbankans felst að stærstum hluta í skuldabréfaútgáfu til LBI hf. en um hana var samið við tilfærslu eigna og skulda frá LBI hf. til Landsbankans árið 2009. Árið 2014 náðist samkomulag milli Landsbankans og slitastjórnar LBI hf. um breytingar á skuldabréfunum. Eftirstöðvar skuldarinnar greiðast með skuldabréfum sem koma til greiðslu á tveggja ára fresti, útgefnum í evrum og Bandaríkjadölum.

Sértryggð skuldabréf

Landsbankinn hefur sett upp 100 milljarða króna útgáfuramma fyrir sértryggð skuldabréf og er útgáfa þeirra fyrst og fremst hugsuð sem fjármögnun fyrir íbúðalán bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Bankinn hefur gefið út óverðtryggð skuldabréf með föstum vöxtum til þriggja og fimm ára og gaf út nýjan flokk verðtryggðra skuldabréfa með föstum vöxtum til 7 ára á árinu 2015.

Víxlar

Landsbankinn setti upp víxla- og skuldabréfaramma að fjárhæð 30 milljarðar króna í maí 2015. Bankinn gaf reglulega út víxla á innlendum skuldabréfamarkaði á árinu 2015.

Á árinu 2013 vann bankinn að því að afla sér lánshæfismats frá alþjóðlegu lánshæfismatsfyrirtæki og í janúar 2014 veitti Standard & Poor´s (S&P) Landsbankanum lánshæfiseinkunnina BB+ með stöðugum horfum. Í júlí 2015 breytti svo S&P lánshæfiseinkunn bankans úr BB+/B í BBB-/A-3 með jákvæðum horfum.

Hlutafé

Fjórða stoð fjármögnunar Landsbankans er hlutafé, en eigið fé bankans nam 264,5 milljörðum króna í lok desember 2015, tæplega 14 milljörðum meira en í árslok 2014.

Landsbankinn greiddi tæpa 24 milljarða króna í arð til eigenda sinna á árinu 2015. Eiginfjárhlutfall Landsbankans í árslok 2015 var 30,4%.

Eiginfjárhlutfall

30,4%