Fjármál og ársreikningur

Fara neðar

Helstu atriði ársreiknings


Hagnaður (ma. kr.)

36,5

Eiginfjárhlutfall

30,4%

Arðsemi eigin fjár

14,8%

Nánar um helstu atriði ársreiknings

arrow downFara neðar

Fjármögnun


Fjármögnun Landsbankans er byggð á fjórum meginstoðum:
Innlánum frá viðskiptavinum, skuldum við fjármálafyrirtæki, lántökum og eigin fé.

arrow downFara neðar

Áhættustjórnun


Árangursrík áhættustjórnun er lykilþáttur í langtímaarðsemi
og stöðugleika Landsbankans.

Eiginfjárþörf (ma. kr.)
Lausafjárhlutfall LCR alls
90 daga vanskil

Nánar um áhættustjórnun

arrow downFara neðar